Haegheborgh

Zilver partner

Haegheborgh BV is een multi-family en private office voor families, ondernemers, welgestelde particulieren, sporters en artiesten, vermogensfondsen en goede doelenorganisaties. Onafhankelijkheid, discretie en transparantie zijn bij ons belangrijke kernwaarden.

Voor mensen die tijd, ervaring en expertise missen om hun vermogen écht te laten werken om de door hen gestelde doelen te bereiken, bieden wij een professionele en multi-disciplinaire aanpak met aandacht voor alle relevante aandachtsgebieden. Vermogensregie in optima forma dus. Dat wil zeggen, een op maat gesneden beleggings- en investeringsaanpak, fiscale optimalisatie met aandacht voor de toekomst dmv vermogens- en nalatenschapsplanning.

Haegheborgh ontzorgt als vermogensregisseur haar cliënten ten aanzien van vermogensaangelegenheden, behartigt hun belangen optimaal en streeft naar het opbouwen van een duurzame relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

In onze filosofie is vermogensbehoud het uitgangspunt. Als het even kan over generaties heen. Dat impliceert een gestructureerde aanpak en abstraheren van de waan van de dag.

Haegheborgh onderscheidt zich van traditionele wealth management of private banking partijen, omdat Haegheborgh:

 • uitsluitend optreedt namens een beperkt aantal opdrachtgevers;
 • wensen en doelstellingen in kaart brengt en vertaalt naar een meerjaren Masterplan;
 • zelf geen beheerder is en geen enkel belang bij een bank of beheerder heeft;
 • samen met u de te volgen beleggingsstrategie ontwikkelt;
 • vermogensbeheerders (internationaal) selecteert en controleert;
 • voor of met u naar banken en vermogensbeheerders communiceert;
 • uw beleggingen periodiek consolideert in één rapportage;
 • uw risicotoleranties bewaakt;
 • behaalde resultaten analyseert en evalueert

Haegheborgh heeft toegang tot internationaal professioneel en institutioneel talent, waar je als individu moeilijk of geen toegang toe hebt. Verder onderhandelt Haegheborgh direct met banken en/of beheerders, en bespreekt met beheerders inhoudelijk de uitvoering.

Haegheborgh reduceert kosten en verbetert resultaten, door het beste uit beheerders te halen in relatie tot het terugdringen van risico’s.

Het resultaat?

 • Ontzorging en optimalisatie op financieel, fiscaal-/juridisch en organisatorisch terrein
 • Zorg voor degenen die van u afhankelijk zijn als u dit niet zelf meer op u kunt nemen
 • Kostenreducties door schaalvoordelen
 • Overzicht, inzicht en rust, in het besef dat alles goed geregeld is

Haegheborgh is uw “trusted advisor”, uw rechterhand waar het gaat om vermogenszorg. Wij werken met ervaren vakspecialisten die kunnen bogen op een uitstekende staat van dienst. Zeg maar, de crème de la crème. Met minder hoeft u in onze optiek geen genoegen te nemen. Immers, u verdient toch iemand die opkomt voor úw vermogen?